Community Forum

Error: Unsupported 32bit index mesh cooking

Forum Overview >> Scripting

CategoryScripting
Created06.11.2014 19:32


Jelmar Van Zanten (jelmarvz) 06.11.2014 19:33
Hi mates

I just imported my new cow shed in Giants engine 6.0.2
And I saw in the "scripting" section this error

Error: Unsupported 32bit index mesh cooking

What does it mean? And how do I fix this?

Zachary Sims (Unknown) 07.11.2014 02:54
It means that whatever your using was made in a 32bit program to fix it you need to open it in a program such as blender and resave it to resolve the issue....Works for me as I use a 64bit system...If it don't help then I'm sure someone else may have a fix...

Rob Pollock (Bigtonytomato) 10.11.2014 15:21
I have the same poblrm. at least yours tells yyou the me. all mine says is

Error: Unsupported 32bit index mesh cooking 'Mesh.075'.

Lafage Xavier (Unknown) 11.12.2014 20:17
installer la version x86, ouvrir l i3d avec et enregistrer , l erreur n y ai plus , certain mod sont créer avec une version x86, .

Heino Hansen (Heino) 20.04.2020 20:26
i have same problem but what do you mean how to resave it


Krzysztof Jurkiewicz (krzys124) 09.03.2021 18:54
już wyjaśniam zagadnienie. Nie chodzi tu o to że jest coś zapisane na 32 bitowym programie lecz o to że gra obsługuje tylko 65000 vertexów jeżeli ta liczba jest w jakimś modelu przekroczona wywala ten błąd. On nie powodóje żadnej szkody oprócz tego że objekt nie bedzie miał kolizji aby ten błąd zlikwidować odznacz Rigid Body w Giants Editor i błąd zniknie.


Note: Log in to post. Create a new account here.